در تمام خودرو های  امروزی سنسور دنده عقب یا سنسور پارک نصب میشود که جزء آپشن  اصلی خودرو می باشد که در دو مدل ارائه میشود  یکی از این سیستمها سنسوردنده عقب  صوتی میباشد که این سنسور فاصله خودرو با موانع اطراف را به صورت صوتی  اعلام  میکند  و در نمونه های دیگر ومدرن تر روی یک صفحه مانیتور و یا مانیتور خود خودرو(مانند سوزوکی ویتارا و پرشیا) فاصله تا مانع  را نمایش میدهند.

 

ولی در مدل هشدار آن، در زمان استفاده از دنده عقب فاصله خودرو تا مانع به صورت متراژ نمایش داده می شود و زمانیکه فاصله تا مانع به حد مشخصی می رسد (0.3 متر) سیستم آلارم استپ میدهد .