تجهیزات عمومی خودرو  ( Universal Accessories )

لوازم جانبی و لوازم اسپرت خودرو

لوازم جانبی زیر، تجهیزات عمومی خودرو بوده و برای خودروهای مختلف قابل استفاده می باشند.

مانیتور پشت صندلی/مانتیور پشت سری headrest

مانیتور پشت سری (مانیتور HEAD REST) + ریموت کنترل

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین

سنسور پارک/سنسور دنده عقب

سنسور پارک خودرو ، سنسور دنده عقب خودرو

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین 

دوربین دنده عقب/دید در شب

دوربین دنده عقب خودرو ، دوربین دید در شب

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین 

آنتن دیجیتال تلویزیون فابریک سوزوکی(DVBT)

آنتن دیجیتال تلویزیون فابریک سوزوکی(DVBT)

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین 

ماساژور صندلی خودرو

ماساژور صندلی خودرو

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین 

پاور ویندوز برای تمامی خودروها

پاور ویندوز برای تمامی خودروها

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین

SD نقشه رهیاب (GPS) اتولوکس

SD نقشه رهیاب (GPS) اتولوکس

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین 

مانیتور آینه ای خودرو

مانیتور آینه ای خودرو

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین 

مانیتور پشت سری 7

مانیتور پشت سری 7

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین

مانیتور هدرست با صفحه ی تاچ اکتیو، 9

مانیتور هدرست با صفحه ی تاچ اکتیو، 9

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین

مانیتور پشت سری اکتیو، DVD PLAYER، 7

مانیتور پشت سری اکتیو DVD PLAYER، 7

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین

مانیتور پشت سری اکتیو LED 9

مانیتور پشت سری اکتیو LED 9

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین

زنجیر چرخ OTOLUX برای خودروها

زنجیر چرخ OTOLUX برای خودروها

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین

دوربین های CMOS خودرو

دوربین های CMOS خودرو

   لوازم جانبی خودرو/لوازم اسپرت ماشین