- ردیابی خودرو بطور لحظه ای

- مشاهده مکان ها و مسیرهای طی شده توسط خودرو از ابتدا تا به امروز  بطور نامحدود در هر بازه زمانی

- کنترل درب های خودرو شامل درب راننده و درب قسمت حمل بار

- هشدار در صورت باز ماندن درب یخچال

- نمایش سرعت خودرو در هر زمان

- اطلاع از ترمزهای ناگهانی ، شتاب و همچنین تصادف

- اطلاع از سلامت بار در مقابل ضربه و برخورد شدید در محوطه بار

- هشدار در زمان خاموش شدن یخچال چه توسط راننده وچه در هنگام نقص فنی

- مشاهده دمای خودرو های مجهز به سردخانه و همچنین مرور تاریخچه دما در هر زمان ، از گذشته تا حال

- کلید خطر و کمک اضطراری (SOS)

- تعریف محدوده های مجاز برای هر خودرو در صورت خروج از محدوده

- تعریف محدوده های غیرمجاز برای هر خودرو

- در صورت ورود به محدوده های غیرمجاز آلارم به مرکز ارسال می گردد.

- دریافت انواع گزارش های  مدیریتی از جمله :میزان مسافت طی شده توسط هر خودرو به صورت روزانه

- میزان روشن بودن و خاموش بودن خودرو درطی بازه زمانی تعیین شده

- گزارش از نوسانات دما در طول زمان مدیریت