سیســـتم مـــدیریت نـــاوگان

 

- امکان مشاهده محل و سرعت لحظه ای اتوبوس بر روی انواع نقشه

- امکان ایجاد لایه های GIS بر روی نقشه

- امکان مشاهده وضعیت اتصال دستگاهاه به مرکز

- امکان مشاهده وضعیت روشن و خاموش بودن اتوبوس ها

- امکان مشاهده تاریخچه حرکتی تک تک اتوبوس ها در روزهای گذشته

- امکان دریافت انواع گزارشات مدیریت:زمان ورود و خروج از ایستگاه ، مدت زمان توقف در هر ایستگاه ،نمایش مسیر طی شده بر روی نقشه در یک بازه زمانی،نمایش محل و نوع تخلف بر روی نقشه و زمان وقوع تخلف ،نمایش محل تمامی توقفات بر روی نقشه در یک بازه زمانی ، گزارش سرعت یک اتوبوس در یک بازه زمانی.

- مشاهده وکنترل مصرف سوخت

- امکان استفاده از سیستم دسترسی های مختلف

- امکان تنظیمات برای ارسال موقعیتها به مرکز با فواصل زمانی ،مکانی و تغییر زامیه حرکت

- امکان نمایش اتوبوس ها با آیکن های مختلف بر روی نقشه

- امکان ثبت اطلاعات توصیفی برای تمامی ایستگاه ها خطوط و نمایش آنها بر روی نقشه

- امکان استفاده از 4 ورودی دیجیتال مختلف برای کنترل بهتر اتوبوس

- امکان استفاده از 4 خروجی دیجیتال مختلف

- امکان برقراری ارتباط دوطرفه صوتی با راننده

- امکان شمارش مسافرین

- امکان کنترل برنامه زمانبندی حرکت اتوبوس ها

- حافظه داخلی برای ثبت اطلاعات به مدت حداقل 6 ماه

- قابلیت اتصال به انواع سیستم های پرداخت الکترونیکی

- امکان اندازه گیری سیگنال GPS و گزارش دادن وضعیت آن

- امکان تشخیص و گزارش دادن قطعی یا اتصال کوتاه شدن آنتن GPS

- امکان تشخیص Jamming مربوط به GPS و یا GSM و انتقال گزارش به مرکز

- امکان تعریف بیش از 100 نوع آلارم از طریق کاربر و شبکه

- امکان تشخیص Jamming GPS & GSM و گزارش دادن آنها به مرکز و ثبت در حافظه داخلی

 

ســـیســــــــــتم کنتــــرل خطوط

 

- امکان مشاهده مسیر رفت و برگشت تک تک خطوط به صورت گسترده

- مشـــاهده تـــعداد اتوبــوس در مســیر رفت و برگشــت بصورت مجزا

- امکان مشاهده میـــــزان پراکــندگی اتــــوبوس ها در ســــطح شهر

- امکان مشاهده اتوبوس ها بر روی خطوط

- مشـــاهـــده ایستگاه ها در هر مســـیر

- امکان برنامه ریزی برای حرکت اتوبوس ها

 

سیستم اطلاع رسانی ایستگاه ها

 

سیستم اطلاع رسانی ایستگاه 

- نمایش محل ایستگاه مورد نظر بر روی نقشه برای مسافرین حاظر در ایستگاه

- نمایش مســــیرهای اتوبوسرانی که از ایســــتگاه مــــورد نظر عبور می کند.

- نمایش اتوبوس هایی که در حال ورود به ایستگاه هستند برای مسافرین حاظر در ایستگاه

- نمایش گسترده خطوط و ایسـتگاه های آنها و اتوبوس های هر خط برای مســــــافرین

- نمایش فاصله هر اتوبوس تا ایسـتگاه برای اطلاع رسانی به مسافران حاظر در ایستگاه

- نمایش اطلاعــــات توصیــــــــــفی برای مــسافــــران

- نمایش مدت زمان لازم برای ورود اتوبوس ها به ایستگاه

 

ســـــــــیـســــــــتـم SMS Center

 

شرکت مگافورس علاوه بر موارد ذکر شده سامانه پیام کوتاه نیز راه اندازی نموده است در واقع زمانی مسافران در ایستگاه حضور ندارند و نمی توانند از صفحه نمایش استفاده کنند با ارسال پیام کوتاه به شماره ای خاص قادر خواهند بود از وضعیت اتوبوس بعدی در خطوط مطلع شوند و زمان خود را به گونه ای تنظیم نمایند که به موقع در ایستگاه حضور داشته باشند .

نحوه ارسال پیام و نمایش آن

به منظور دریافت برنامه حرکت اتوبوس ها ،هر مسافر کافیست شماره ایستگاه را در غالب پیام کوتاه از طریق تلفن همراه خود به شماره ی مربوطه بفرستد و کمتر از چند ثانیه پاسخ پیام از مرکز برای شخص ارسال می شود .

نحوه ارسال پیام

- مثال : عدد 598 ( نمایانگر شماره ایستگاه است ) ارسال به شماره 3000281 و دریافت پاسخ پیام

- خط 2 : بــازگــشت صــفر مــتر ( فــوری)

- خط 2 : بازگشت 1550 مــتر ( 4-6 دقیقه )

- خط 5 : رفـــــت 550 مـــــتــر ( 2 دقیقه )

- خط 8 : بازگـــــشت 350 مــتر ( 1 دقیقه )

- خط 8 : بازگشت 3100 متر ( 9-12 دقیقه )

با مجهز شدن ناوگان حمل و نقل به این سامانه مسافران از اتوبوس های موجود در خط مطلع می شوند و دیگر همه مسافران به داخل یک اتوبوس سوار نمی شوند چون می دانند که اتوبوس بعدی دقایقی دیگر به ایستگاه می رسد و این عمل مانع از ازدحام مسافران در یک اتوبوس می گردد و همچنین توقف اتوبوس در خارج از ایستگاه و دیگر مواردی که باعث عدم رعایت برنامه زمان بندی می شود را حذف می نماید .

 

سیســـــــتم کــــنترل سوخت

- مـــشاهده مـــکان و زمان ســــــوخت گیری

- مشاهده مکان و زمان تخلیه غیرمجاز سوخت

- مشاهده مصرف سوخت در واحد زمان و مکان

- مشاهده مصرف سوخت در فاصله مکانی طی شده

 

ســـــــــیستم WEB GIS

 

راه اندازی سیستم فوق این امکان را ایجاد می نماید که در صورت نیاز بتوان تمامی ایستگاه ها و یا خطوط را به نقشه اظافه نمود و تمام کارهای GIS ی لازم را روی نقشه انجام داد و همچنین با تعریف نمودن محدوده های مختلف از تردد های داخل و خارج محدودها و همچنین از ترددهای غیرمجاز گزارش تهیه نمود .

با ارائه سیستم ردیابی مگافورس مدیران قادر به انجام موارد زیر می باشند:

- نمایش حرکت اتوبوس ها در مسیر و رفت وبرگشت در طول مسیر حرکت

- اطلاع رسانی ایستگاهی در مورد آخرین وضعیت اتوبوس ها ،اعلام ساعت تقریبی ورود اتوبوس

- امکان گزارش اعلام زمان ورود و خروج اتوبوس از پایانه

- گزارش تعداد ســفرهای طی شده تــــوسط اتـــوبوس

- امکان تشکیل بانک اطلاعاتی از ساعت کارکرد رانندگان و خطوط بر حسب زمان

- امـــــــــــکان ارســـــــال پیام از مرکز به رانــــنده و بر عکس از طریق GPRS

- قابلیت تشخیص خاموش و یا روشن بودن خودرو

- امکان تــــــــــماس تـــــلفنی با راننــــــــــده

- ارسال و دریافت پیام به صورت دیتا و صورت بین مرکز و راننده

- ارسال شناسنامه و موقعیت اتوبوس و اطلاعات تکمیلی دیگر به مرکز

- برقراری ارتباط بین مرکز و ایستگاه / پایانه به صورت Online

- امکان تعبیه کلید کمک برای راننده

- امکان تعبیه چندین کلید سخت افزاری و نرم افزاری برای پیام های خاص

- گزارش تعداد مسافرین سوارشده در هر رفت و برگشت

- امکان ارائه گزارش از تعداد اتوبوس های موجود در پایانه

- گزارش از مدت و تعداد توقفهای بیش از حد مجاز برای هر اتوبوس

- امکان ارسال آلارم به مرکز در هنگام خرابی تابلو

- نمایشگر ایستگاهی و پایانه ای از نوع LCD

- امکان کنترل برنامه زمان بندی حرکت اتوبوس ها

- امکان تشکیل بانک اطلاعاتی از میزان کارکرد هر اتوبوس ،اطلاعات سرویس و تعمیرات و یادآوری زمان سرویس بعدی

- امکان دسترسی مدیران به اطلاعات به صورت Online

- حافظه داخلی برای ثبت اطلاعات بیش از 6 ماه

- سیستم شناسایی راننده با کارت هوشمند

- دریافت زمان حرکت اتوبوس ها توسط پیام کوتاه

 

امکانات تعبیه شده برای هر اتوبوس

- امکان ورود ،ویرایش و حذف اطلاعات اتوبوس ها و خودرو های بازرسی

- امکان ورود ،ویرایش و حذف اطلاعات دستگاه های ارتباطی

- مانیتورینگ ناوگان و مشاهده اتوبوس ها و وضــعیت هر یک

- مشــــاهده اطـــلاعات اتوبـوس با کلیــــــک نمودن روی آن

- دریافت و نمایش موقعــــــــــــیت اتوبوس ها به صورت خودکار روی نقشه در فواصـــــل زمانی مشــــخص

- قابلیت تعریف ملاک های مشخص از قبیل تغییر مسیر ،اعزام  به تعمیرگاه و اعزام به خط دیگر توسط کاربر

- قابلیت تعریف رنگهای مختلف جهت نمایش وضعیت های مختلف کاری اتوبوس

- امکان ارسال پیام برای رانندگان از مرکز

- ذخیره سازی مسیر پیموده شده توسط اتوبوس ها و وضعیت های کاری ( توقف غیر مجاز – سرعت غیر مجاز – اعزام به تعمیرگاه – اعزام به خط دیگر – تغییر مسیر)

- امکان تعریف اشکال مختلف برای نمایش انواع اتوبوس ها

- بازیابی مسیرهای پیـــــــموده شده توســــط اتوبوس ها

- تولید گـــــــزارش از توقــفات غیر مـــــــجاز

- تولید گزارش از ســــــرعت های غیر مـــجاز

- تولید گــــــــزارش از کـارکد اتوبــــــــوس ها

- تولید گزارش مسیر و مشخصات حرکت خودرو

- امکان نمایش مشخصات راننده همزمان با دریافت موقعیت اتوبوس

- امکان جستجوی اتوبوس یا اتوبوس های مورد نظر به روشهای مختلف به منظور مدیریت بهتر از نظر نمایش و جستجوی آنها

- سرویس دریافت و ارسال اطلاعات مبتنی برGPRS

- دریافت اطلاعات موقعیت اتوبوس ها و ثبت آن در بانک اطلاعاتی

- ارسال فرامین و  پیغام ها از مرکز به اتوبوس ها

- امکان ورود ، ویرایش و حذف اطلاعات اتوبوس ها و خودورهای بازرسی

- امکان ورود ، ویرایش و حذف اطلاعات دستگاه های ارتباطی