1- بانک ملت ( با قابلیت های : سیستم جامع کنترل ناوگان پول رسانی شامل ردیابی ،رهیابی ،کنترل خودرو از راه دور ،سیستم کامل مدیریت خودکار خودرو در شرایط بحران ،جعبه سیاه خودرو ،سیستم جامع مدیریت ماموریت RJM ( دریافت ،ارسال ،گزارش لحظه ای و . . . ))

2- شرکـــت تاکــســــیرانی قــزویــن

3- شرکت تاکسیرانی بانوان تـــهران

4- شرکت تاکسیرانی بانوان اصفهان

5- شرکت تاکــــسیرانی آریا – تهران

6- شرکت تاکسیرانی زاگرس 0 تهران

7- شرکت تاکسیرانی زنجان ( با قابلیت های : ردیابی و مدیریت ناوگان ، رهیابی ، تاکسیمــتر ، پیام رسانی سیســتم جامع مدیریت ماموریت RJM ( دریافت ، ارسال ،گزارش لحظه ای و . . . ) ،سیستم کنترل اپراتور ، سیستم سفارش تاکسی با پیام کوتاه)

8- راه و ترابری استان آذربایجان شرقی( با قابلیت های ردیابی و مدیریت ناوگان ،رهیابی ،کنترل ناوگان از راه دور )

9- اتوبوسرانی استان قزوین ( با قابلیت های ردیابی و مدیریت ناوگان ،رهیابی ،سیستم جامع مدیریت ماموریت RJM ( دریافت ،ارسال ،گزارش لحظه ای و . . . ))

10- هــلال احمر استان قزوین( با قابلیت های ردیابی و مدیریت ناوگان ،رهیابی ،سیستم جامع مدیریت ماموریت RJM ( دریافت ،ارسال ،گزارش لحظه ای و . . . ))

11- سازمان عمران شهرداری قزوین ( با قابلیت های ردیابی و مدیریت ناوگان )

12- اتوبوسرانی استان یزد (با قابلیت های ردیابی و مدیریت ناوگان ،اعلام ایستگاه در داخل اتوبوس ،نمایش زمان رسیدن اتوبوس در ایستگاه برای مسافرین ،SMS Center )

13- تاکسیرانی چابهار (باقابلیت مدیریت ناوگان و رهیابی)

14- چـــــندین خــودرو از خــودروهای شهرداری تهران

15- چـــــندین خودرو از خــودروهای سیر و سفر تهران

16- شــــهرداری همدان

17- آتش نشانی همدان