اخبار خودرو | جدیدترین خودرو ها | آخرین اخبار خودرو | اسپرت خودرو

امروزه اکثر دانشگاه ها مخصوصا دانشگاه های خارج از شهر مجهز به سرویس های دانشگاهی هستند تا دانشجویان  با امنیت بیشتر و راس ساعت مقرر در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

دستگاه ردیاب قابل نصب بر روی تمامی خودروها اعم از اتوبوس ها و مینی بوس ها می باشد.خودرو های مجهز به این دستگاه را می توان ازطریق کامپیوتر و حتی گوشی همراه کنترل نمود.

 

 

در دانشگاه ها مدیران می توانند با تهیه ی دستگاه ردیاب برای تمامی سرویس های دانشگاهی قادر به مشاهده ی لحظه به لحظه ی مکان سرویس ها، محل توقف، سرعت سرویس ها،فاصله و مسیر پیموده شده، زمان حرکت و اطلاعاتی نظیر آن باشند.

 

در این صورت مدیران میتوانند با مشاهده ی تاخیر در حرکت ، توقف نا به جا، توقف در بازه زمانی طولانی،توقف نکردن در ایستگاه های مقرر شده، سرعت غیر مجاز سرویس و عبور از مسیر غیرمجاز علت را از راننده جویا شده و موجب تکرار نشدن این موارد شوند.

 

از مزایای دیگر دستگاه ردیاب مجهز بودن آن به دوربین است .مدیران در صورت تمایل به بازرسی داخل سرویس ها در طول حرکت می توانند دستگاه مجهز به دوربین آن را تهیه کرده تا به وسیله ی آن دستگاه در بازه ی زمانی تعریف شده از محوطه ی سالن سرویس عکس گرفته و آن را برای مسئول مربوطه ارسال کند.در این صورت رانندگان قادر به سوار کردن غیر مجاز مسافر بین راه نمی باشند و با ارسال عکس مســـــئول مربوطه حتی از تعداد دانشجویان داخل سرویس در هر روز هفته مطلع می شوند.

 

با مجهز کردن سرویس دانشگاه ها به دستگاه ردیاب ، سرویس ها موظف به رعایت دقیق مقررات مربوطه می شوند و در وقت تعیین شده در ایستگاه های تعیین شده توقف نموده و از تاخیر یا زودتر حرکت کردن اجتناب می کنند  و همواره با سرعت مجازو مسیر معین شده دانشجویان را به مقصد خود می رسانند.

 

دستگاه های ردیاب قابل انتقال از خودرویی  به خوروی دیگر نیز هسـتند که با این وجود نباید نگران استعفای رانندگان بود.

 

شرکت دهکده ی جهانی تامین کننده ی ردیاب خودرو با دو مدل معمولی و دوربین دار می باشد که تخفیف ویژه ای  را در صورت خرید عمده برای مشتریان و مدیران محترم لحاظ نموده است.