اخبار خودرو | جدیدترین خودرو ها | آخرین اخبار خودرو | اسپرت خودرو

فراخوان ایران خودرو : به گفته مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو برای نهادینه کردن فرهنگ مشتری مداری و ارائه خدمات مطلوب ،محصولاتی که نیاز به بررسی فنی بیشتر داشته باشند فراخوان خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه بیشتر خودرو سازان دنیا دست به این اقدام می زنند افزود این اقدام نه تنها نشانه ضعف شرکت خودرو ساز نیست بلکه گامی موثر در بهبود کیفیت خودرو ها و رضایت مشتریان می باشد.از این پس ، پس از واگذاری خودرو ها به صورت دوره ای فراخوان خواهد زد.

 

 

ایساکو و رتبه برتر خدمات پس از فروش : شرکت ایساکو باز هم در بین خودرو سازان رتبه برتر خدمات پس از فروش را کسب کرد. شرکت ایساکو با رفع مشکلات و تامین قطعات از داخل کشور، برای دومین بار رتبه اول خدمات پس از فروش را از آن خود کرد.طبق نتایج ارزیابی این دوره ،ایران خودرو این خدمات را برای تمامی خودرو های خود عرضه کرده است و این در حالیست که سایر خودرو سازان فقط برای تعدادی از خودرو های خود خدمات پس از فروش ارائه کرده اند . طبق آمار میزان رضایتمندی مشتریان 06/80 در سال 91 و 71/81 امتیاز در سال 92 می باشد.