اخبار خودرو | جدیدترین خودرو ها | آخرین اخبار خودرو | اسپرت خودرو

در اول اکتبر 2015، قوانین جید بریتانیا سیگار کشیدن را در ماشین هایی که کودکان حضور دارند ممنوع کرد. این قانون جدید انگلیسی بدین منظور تصویب شد که از استنشاق دودتنباکو توسط کودکان جلوگیری شود واین قانون هم برای راننده و هم مسافران در وسیله ی نقلیه ی بسته اعمال میشود.این بدان معناست که این قانون فقط به وسایل نقلیه بسته برمیگردد و شما میتوانید در وسایل نقلیه ی کروک دود سیگار را نوش جان کنید! فقط فراموش نکنید که ماشین های سان روف جز این دسته از ماشین ها به حساب نمی ایند و مشمول جریمه میشوند.جریمه ی نقض قانون

50$ است.قابل ذکر است این قانون به سیگارالکترونیکی تعلق نمیگیرد.این قانون بر روی قیمت ماشین های دسته دوم تاثیر خواهد داشت. هیچ کس ماشین ادم سیگاری را نمی پسندد. تیم نیلر، ویراستار گزارش بازار ماشین های دسته دوم می گوید " روشن کردن سیگار پشت فرمان به طور جدی پتانسیل فروش مجدد ماشینتان را به خطر می اندازد. " سیگار کشیدن نه تنها بوی طولانی مدتی در کابین ماشین باقی خواهد گذاشت، مسایلی همچو سوختگی بر اثر سیگار و لکه ها ی ناشی از نیکوتین موضوع قابل اهمیتی هست