اخبار خودرو | جدیدترین خودرو ها | آخرین اخبار خودرو | اسپرت خودرو

پورشه با کمی طراحی خارجی متفاوت و جدید به بازار می اید.جدیدترین سرگرمی ها و وسایل کمک راننده و مهمترین آنها موتورتوربوشارزکوچکتر تغییرات اصلی پورشه ی جدید هستند. ماشین جدید حتی سریع تر هست با ویزگی های استاندارد جدید که قابلیت ها ی مسابقه ی این ماشین را حتی بیشتر از گذشته افزایش می دهد.پورشه می گوید می خواهد عملکرد و قابلیت استفاده روزمره را در هم بیامیزد.این ترکیب برندخوبی برای تحویل ارایه می دهد.ان طبق معمول تغییرات ظاهری را به حداقل نگه داشته و تنها با چند ترفند کوچک مدل جدید را از قدیمی ان متفاوت می کند.این تغییرات شامل موارد زیر هستند:

 

 

چراغ های جلو بی زنون اندکی تغییر کرده اند.

 

چراغ های چهار نقطه ایی با واحد های اصلی یکپارچه شده است.

 

سیگنال های جلو حالا یک طراحی باریک دارند.

 

سپرجلو نیز تغییر شکل داده است.

 

شکل پنجره ای که جدیدتر از قبلی هستند وحالا با تکنولوزی فلپ هوا تجهیز شده است.

 

همچنین چین های کوچک در خط هود دیده می شود.

 

چراغ های ال ای دی سه بعدی عقب و شاخص های ترمز چهار نقطه نیز جدید هستند.

 

لوله ی اگزوز نقاط مدور دارند که بر روی سپر خودرو و در مرکز قرار گرفته اند در حالی که در سیستم استاندارد نقاط بیضی و در گوشه قرار دارند و در انتها همان پورشه ی معمول با حس جدیدتر. کمی تغییرات عجیب غریب در ماشین که ان را جدیدتر جلوه میدهد.