اخبار خودرو | جدیدترین خودرو ها | آخرین اخبار خودرو | اسپرت خودرو

شرکت خودرو سازی تویوتا ژاپن با تولید 102 میلیون خودرو در سال 2014 عنوان بزرگترین شرکت خودرو سازی جهان را از آن خود کرد. بازار کشور ما نیز همواره از این خانواده استقبال کرده و پذیرای بخشی از این 10 میلیون خودروی تولید شده است.

 

-1 تویوتا رافور rav 4

تیپ 1 (تک دیفرانسیل) رافور در نمایندگی ها به قیمت 179 میلیون و 500 هزار تومان و در بازار آزاد 168 میلیون تومان عرضه می شود.

مدل تیپ 2 آن با دو دیفرانسیل در نمایندگی ها 175 میلیون تومان قیمت دارد در بازار آزاد نیز قیمت این خودرو 187 میلیون تومان است.

رافور تیپ 2 spl در بازار آزاد 173 میلیون تومان قیمت دارد. همچنین رافور تیپ 3 در نمایندگی ها 210 میلیون تومان و در بازار آزاد 206 میلیون تومان قیمت دارد اما قیمت همین تیپ در مدل دو دیفرانسیل 2015 در نمایندگی ها 218 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

2- پرادو 

این خودرو هم اکنون در بازار ایران در سه مدل خریدو فروش میشود.اولین مدل پرادو tx چهار در است در بازار قیمتی معادل 340 میلیون تومان دارد.

مدل چهار در vx این خودرو هم در نمایندگی ها 325 میلون تومان قیمت گذاری شده است.

آخرین مدل که دو درب است در نمایندگی ها  240 میلیون تومان و در بازار آزاد 289 میلیون تومان قیمت دارد.

 

3 –تویوتا آریون

تویوتا آریون در بازار در دو مدل se و grand عرضه می شود که مدل se در بازار آزاد قیمتی معادل 167 میلیون تومانی دارد مدل گرند آریون نیز 220 میلیون تومان قیمت دارد.البته قیمت این خودرو در نمایندگی ها 200 میلیون و 500 هزار تومان است.

4- تویوتا کمری 

مدل 2015 SSPL-GLX کمری در نمایندگی ها 187 میلیون و در بازار آزاد 175 میلیون تومان خریدو فروش می شود.قیمت 2500 GLX-SSPL که مدل دیگری از کمری است در نمایندگی ها به 159 میلیون و 500 هزار تومان و در بازار آزاد به 164 میلیون تومان میرسد.

کمری GL 2015 نیز در نمایندگی ها 136 میلیون و 500 هزار تومان و در بازار آزاد 143 میلیون تومان قیمت گذاری می شود.آخرین مدل کمری هم که SE  است در بازار آزاد 138 میلیون تومان قیمت دارد.

5-تویوتا کرولا 

این مدل در نمایندگی 121 میلیون و 500 هزار تومان و در بازار آزاد 122میلیون تومان قیمت دارد.البته این را اضافه می کنیم که قیمت XLI 2015  اسپشیال به 128 میلیون تومان در بازار آزاد میرسد  قیمت این خودرو همچنین در مدل XLI 2014 ساده در نمایندگی ها 168 میلیون و 260 هزار تومان و در بازار آزاد 119 میلیون تومان است.

GLI  فول هم در نمایندگی ها 129 میلیون و 600 هزار تومان و در بازار آزاد 125 میلیون تومان است.

وقتی هم که مدل های  2014 و 2015 عرضه شد قیمت ها به 138و134 میلیون تومان خواهد رسید.

6-تویوتا یاریس

تویوتا یاریس هاچ بک این روزها در نمایندگی 109 میلیون تومان قیمت دارد.قیمت این خودرو در بازار آزاد به 107 میلیون تومان میرسد.مدل های صندوقدار این خودرو در بازار آزاد که در دو تیپ 2 و3 عرضه می شوند به ترتیب 102 و 106 میلیون تومان قیمت دارد یاریس صندوقدار تیپ 3 هم در نمایندگی ها 114 میلیون تومان قیمت دارد.