اخبار خودرو | جدیدترین خودرو ها | آخرین اخبار خودرو | اسپرت خودرو

اولین خودروی مک لارن در سال 2011 ساخته شد ، و از آن زمان تاکنون این کمپانی قدرتمندتر شده است . خودروهایی که اخیرا" توسط این کمپانی ساخته شده است ، جزو بهترینهاست ، مدیر عامل این شرکت ساخت ده هزارمین خودرو را مرحله مهمی در تاریخ مک لارن می داند. ساخت پنج هزار خودرو تنها در طول 42 ماه و پنج هزار خودروی دیگر در 22 ماه همگی گویای قدرت و سرعت توسعه تکنولوژی در این کمپانی است.

 

که ده هزارمین خودروی این کمپانی به شمار می رود ، فروشی نیست و به عنوان یکی از اموال570S خودروی

موروثی مک لارن نگهداری خواهد شد.